این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس


خط مشی سرمایه های انسانی

سرمایه انسانی عنصر و مولفه مهمی از دارایی نامشهود یک سازمان است. سیر تکاملی توجه به نیروی انسانی به عنوان منبع استاتژیک در سازمان ها، بیانگر لزوم اهتمام به نقش و اهمیت نیروی انسانی در کانون توجهات و تصمیمات مدیریتی است.

شرکت صنعتی مبلمان شهری برنا با تکیه بر کارشناسان و متخصصان باتجربه و توانمند" و "جوان و هوشمند" راه خویش را در جهت بهبود مستمر کیفی خدمات و حسن انجام تعهدات با افتخار طی می نماید و با عنایت به جایگاه و اهمیت سرمایه انسانی در تحقق اهداف عالیه شرکت ، در حال طراحی و پیاده سازی اصول خط مشی مدیریت سرمایه انسانی می باشد . این شرکت به دلیل اهمیت انتخاب و نگهداشت افراد با انگیزه ، متخصص و متعهد به عنوان دارایی معنویی خود در فرآیند جذب و استخدام سرمایه انسانی نهایت دقت را به خرج داده و راهکارهای معینی را مانند مصاحبه عمومی ، مقدمانی و مصاحبه تخصصی ، تکمیلی ، تست های روانشناسی و تعیین پتانسیل ها از طریق تطبیق با مدل مهارت و شایستگی ها و شرح شغل های مدون مد نظر قرار داده و در حال پیاده سازی آن می باشد و در این راستا خط مشی مدیریت سرمایه انسانی را سرلوحه فعالیت های خویش قرارداده است :

1)     برنامه ریزی و تامین منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف شرکت به صورت فرآیند دائمی و دریافت و نگهداری رزومه ها در بانک اطلاعاتی مشاغل شرکت (تهیه بانک اطلاعاتی مشاغل و جدول جانشین و جایگزین)

2)     جذب نیروی انسانی توانمند و متخصص مطابق با استاندارد مهارت و شایستگی و شرح مشاغل مدون شده و فرآیند مصاحبه های عمومی و تخصصی و تست های متناسب روانشناسی

3)     توانمند سازی و ارتقای دانش و مهارت ها و رفتارهای همکاران از طریق ابزارها و فرآیند های مناسب نظیر : آموزش ( تدوین تقویم آموزشی )

4)     اعمال ارزیابی نظام شایستگی و تدوین برنامه توسعه فردی

5)     مدیریت مناسب عملکرد به صورت ماهیانه و بازخورد در پرداخت ها (ارزیابی عملکرد و کارانه)

6)     تامین سلامت و ایمنی همکاران در محیط کاری به همراه رسیدگی ویژه به امور رفاهی آنان از قبیل پرداخت وام، بیمه، کالابرگ، امکانات رفاهی و....

7)      اجرای نظام پیشنهادات و توسعه فرهنگ مشارکت ، خلاقیت و نوآوری در بین همکاران

8)     نگهداری و انگیزش همکاران کلیدی و مستعد با تاکید بر پرداخت های مبتنی بر عملکرد (نظام پاداش دهی)

9)     اجرای مفاد آیین نامه همکاری اداری در خصوص فرایند استعفا و ترک شرکت

10) پایبندی و اجرای صحیح و کامل برنامه محوری همکاران در جهت کسب بهره وری بالا در شرکت

11) توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آموزش های زندگی

12) نشر خبرنامه داخلی و انتشار مطالبی در جهت فرهنگ سازی در تمام سطوح