این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس


منشور علمی

          انسان موجودی کمال گرا بوده و همواره در حال تکامل است و جهت گیری او به سمت کمال بی نهایت یعنی خداوند تبارک و تعالی است . یکی از راههای کمال و نزدیکی به خدا علم اندوزی و کسب دانش است . خداوند انسان را به زیور عقل آراسته و علم زیبایی عقل است و شایسته است هر چه در انسان فزونتر گردد آنرا به خدا نزدیک تر کند و انسان دانش آموخته و فرهیخته به دنبال مهار سازی ارزشها و تسلط به خویش است.

         شناسایی نایافته ها و ناشناخته های علم خلقت و پاسخگویی به بسیاری از مجهولات بشریت و ارائه راه حل برای درمان دردها و ارائه طریق برای رفع نیازهای جوامع از طریق علم آموزی امکان پذیر است . تحصیل علم و کسب دانشهای کاربردی بشر را قادر می سازد توان و فن لازم جهت خدمات رسانی به همنوعان و توسعه جامعه را بدست آورد. همه مخلوقات در عالم در تسخیر انسانها هستند و انسان در طول تاریخ با اطلاع از قوانین طبیعی که با کسب دانش امکان پذیر است ، برای تسلط به طبیعت و مهار آن اقدام می نماید و این یک سنت الهی است .         اشتیاق و داشتن حس کنجکاوی و تحقیق و پژوهش و داشتن تفکر خلاق و مثبت از مبانی و پایه های علم اندوزی می باشد.

  یادگیری محدود به یک دوران و زمان خاص از عمر انسانها نیست و برای انسانهای فرهیخته فراغت از تحصیل وجود نداشته و یک پدیده مستمر محسوب می گردد.

  با استعانت از خداوند متعال، در راستای سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس اسلامی ایران و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شرکت صنعتی مبلمان شهری برنا ، افتخار دارد ، خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی - پژوهشی زیر که به عنوان" منشور علمی شرکت صنعتی مبلمان شهری برنا " قلمداد می گردد، متعهد نماید.

1)     ایجاد سازو کارهای لازم جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از "خردجمعی" شهروندان و کارکنان به ویژه در عرصه ابتکارات و نوآوری ها

2)      مبتنی ساختن کلیه فعالیت های خود به دستاوردهای علمی و پژوهشی و کاربست فناوری های نوین و نظارت دائمی برآن.

3)     بهره بردن از نظام مدیریت دانش به عنوان یک نهاد (یا سازمان) دانایی محور در جهت تحقق هدف آرمانی شرکت

4)      ایجاد فرهنگ و انگیزه لازم برای کاربست مدل های علمی و معتبر و پرهیز از اقدامات سلیقه ای و سطحی نگری با هدف طراحی و عملیاتی کردن پیش فرض ها

5)     اولویت دادن به مطالعات و پژوهش های کاربردی و مساله محور

6)      برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاهها و موسسات معتبر مطالعاتی داخل و خارج و حداکثر استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آنها با نشست ها، همایش ها و جشنواره ها

7)      آموزش دائمی و ارتقا مستمر دست آوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر

8)     مستند سازی تجارب موفق درکلیه سطوح سازمانی شرکت و تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دست اندرکاران و علاقمندان

9)     ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز (بانک های اطلاعاتی و مراکز داده پردازی) به خصوص پایگاه های اطلاعاتی هوشمند به منظور تامین اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز محققین و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقا علوم و فنون طراحی ومدلسازی و تعامل با مشتریان و ارائه خدمات کارآمد به آن ها

10)      آموزش های مهارت بنیان که در غالب آموزش های رسمی و غیررسمی که باعث احراز شرایط شغلی یا ارتقا شغلی بیکاران، کارگران و کارمندان میشود و همانطور که مشخص است این آموزش های علمی و کاربردی معطوف به شغل می باشند و می توان آن را آموزش های شغلی، حرفه ای و یا کارآموزی نام داد.

11)      برنامه ريزي و آموزش براي ايمني و بهداشت،  بررسي حوادث و وقايع در راستای حفظ منابع فردی،اقتصادی و محیطی سازمان

12)  توسعه مشارکت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مديران تربيت بدني و بهزیستی، سازمان فنی حرفه ای و.... در برگزاری و اجراي مسابقات دانش آموزی و دانشجویی در زمینه طراحی صنعتی و..... و همچنین برگزاری دوره های کارورزی و کارآموزی

13)  همکاری با دانشگاه علمی کاربردی در پرورش و آموزش نیروهایی متخصص در رشته های مزتبط با فعالیت سازمان نظیر پلیمر، معماری، عمران و....