این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس
خط مشی HSE


ما در شرکت صنعت مبلمان شهری برنا  ، اعتقاد داریم که همه زمینه های مختلف ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت، با یکدیگر وابستگی ریشه ای دارند و با چشم پوشی از یکی از این ابعاد، نمیتوان در سایر زمینه ها، موفقیتی به دست آورد. 
ما تلاش می کنیم تا فعالیتهای خود را بر پایه مدیریت خطر به جای مدیریت حوادث به پیش ببریم. ما اعتقاد داریم تعهد به اصولHSE  را باید فراتر از یک اولویت و به عبارت دقیق تر یک ارزش بنیادین دانست که همه تصمیم گیری ها و در همه سطوح سازمانی را تحت شعاع خویش قرار می دهد.
از اینرو ، ایجاد و حفظ فرهنگ ایمنی و مدیریت ریسک در کانون برنامه ریزی های ماست. ايجاد يك فرهنگ مطلوب HSE  زماني محقق مي شود كه رهبری و  اكثريت كاركنان در راستاي حفظ و انتقال فرهنگ HSE گام بردارند. از سوی دیگر، دست يابي به ايمني كامل در فعاليتهاي مختلف و نيل به فرهنگ ايمني رشد يافته، مستلزم انجام اقدامات بنيادي در كليه زمينه ها بوده كه يكي از مهمترين آنها ايجاد شرايط لازم جهت ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت پرسنل در محيط هاي كاري مي باشد. بعبارت دیگر، پذيرش عمومي اركان مهندسي این فرهنگ، تنها از مسير مشاركت و آموزش اثربخش، قابل دستيابي است.

      تلاش براي آشنايي و نهادينه كردن فرهنگ ( H.S.E ) در تمامي بخش های شرکت

        اجراي سيستم يكپارچه مديريت ( I M S ) به منظور كاهش هزينه هاي عملياتي و پرهيز از دوباره كاري و همچنين استفاده از دسترسي آسان به اطلاعات.

       شناسايي و ارزيابي و مديريت تمامي مخاطرات ايمني،‌ بهداشتي و محيط زيستي در شركت و كارگاه هاي ساختماني،عمراني،تولیدی ،سايت ها وكارخانه

     پیاده سازی سیستم حفاظت و امنیت در مجموعه شرکت و ارزیابی و پایش دائمی آن در جهت حفظ امنیت نیروی انسانی ، اطلاعات ، مدارک ، تجهیزات و امکانات و برقراری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری برای عدم امکان وارد نمودن هر نوع آسیب از داخل و خارج و طرف های شرکت

       برقراري سيستم ثبت و گزارش دهي حوادث د ر تمامی مجموعه

       گزارش دهي و اطلاع رساني شفاف از عملكرد  H.S.E در تمام رده هاي شركت

       ارائه برنامه هاي آموزشي فردي و گروهي از طريق برگزاري جلسات H.S.S.E در شرکت و كارگاه ها و ارائه جزوات و كتاب هاي آموزشي نمايش فيلم و عكس ، پوستر و كارگاه هاي آموزشي برای تمامي کارکنان و عوامل

       تخصيص منابع مالي و انساني مورد نياز و رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي در اجراي سيستم HSE

       مشاركت دادن همه ي ذينفعان اعم از مدیران ، كاركنان ،‌كارگران ، مشتريان و پيمانكاران درجهت بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست (H.S.E)

       ايجاد محيطي  امن ، ايمن و بهداشتي براي کارکنان و كارگران مشغول در ستاد  و کارگاه ها و کارخانه

       ارزيابي خطرات زيست محيطي ايمني و بهداشتي و كاهش توليد آلودگي هاي محيط زيست در كارگاه ها و پروژه هاي اجرايي

       مديريت ، ‌محدود كردن ، حذف و جايگزيني عوامل ، مواد   و تجهيزات خطرزا  و آسیب رسان با موارد ايمن و بهداشتي

       توجه به فرهنگ تفكيك زباله از مبداء و كاهش زباله و جايگزيني مواد قابل بازيافت به جاي مواد آلوده كننده ي محيط زيست

       ملزم نمودن مشاوران و پيمانكاران طرف قرارداد براي هم راستايي با خط مشي ،سيستم H.S.E شركت و رعايت الزامات و ضوابط   H.S.Eدر تمامي مراحل پروژه ها

       انجام معاينات دوره اي پزشكي به منظور حفظ و ارتقاء سلامتي پرسنل و كارگران و توجه به مباحث ارگونومي و سلامت محيط كار

       كاهش  دائمی عوامل زيان آور محيط كار شامل عوامل فيزيكي ،‌ مكانيكي ، ‌شيميايي ، بيولوژيكي و رواني

       توجه به انتخاب افراد از لحاظ صلاحيت حرفه اي ، فيزيكي و سلامت جسمي و رواني متناسب  با   كار تعريف شده براي آن ها

       مديريت مصرف انرژي و جايگزيني انرژي پاك به جاي انرژي هاي معمول

      تهیه چك ليست هاي مربوط به كارها به کارکنان و كارگران براي آشنايي و گزارش دهي مستمر خطرات موجود در محيط كار و سايت ها

       كاهش آمار و به حداقل رساندن مخاطرات ايمني  ،  امنیت  ، بهداشتي و محيط زيستي در دفتر و كارگاه هاي اجرايي

       بكارگيري تجهيزات استاندارد و مناسب حفاظت فردي وجمعي براي پرسنل و كارگران و آموزش نحوه ي استفاده و نظارت و پيگيري مستمر در حين استفاده از آنها

       توجه به سه اصل مديريت ،كيفيت و آموزش در اجراي سيستم مديريت يكپارچه

       استفاده از تجربه و تخصص مشاوران ذیصلاح  درزمينه H.S.E در تمامی حوزه ها و فعالیت های شرکت

      برگزاري دوره هاي آموزشي كمك هاي اوليه،امدادو نجات و اطفاء‌حريق براي کارکنان دفتري و كارگران كارگاه ها

       اجراي سيستم مديريتي 5S   در شرکت صنعت مبلمان شهری برنا و كارگاه های شرکت

اين خط مشي با درنظرگرفتن كرامت انساني و تلاش براي حفظ جان افراد و كاهش خطرات تهديد كننده براي افراد در محيط كار و حريم موثر كارگاه ها و با توجه به ارتقاي سلامتي و سطح زندگي افراد و رعايت نكات بهداشتي و حفظ و جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست تهيه گرديده ،‌ باشد كه با توجه مديران و مسئولين تصميم گيرنده در راس امور و اهتمام و توجه كاركنان و پرسنل و تلاش مسئولان  H.S.E موارد ذكر شده به صورت صحيح اجرا گردد . لازم به ذكر است كه همواره پيشنهادها و انتقادات سازنده راه گشاي ما در بهبود و ارتقاء خط مشي H.S.E می باشد.